Barion Pixel

Adatvédelmi nyilatkozat

Bevezető

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.

Kik vagyunk?

Az adatkezelő adatai:

 • név: Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
 • nyilvántartási szám:4514
 • nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság
 • székhely: 1054 Budapest, Szemere utca 21.
 • adószám: 18058118-1-41
 • email: info@kek-vonal.hu
 • telefonszám: +36 1 354 1029
 • honlap: www.kek-vonal.hu

Melyek azok a személyes adatok, amelyeket gyűjtünk?

A hozzájárulás minden esetben önkéntes és tájékozott, amelyet a jelen adatvédelmi tájékoztató megismerését követően adnak meg az érintettek.

Az adatkezelő birtokába került adatokat kizárólag az adatkezelőnek a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában közreműködő munkavállalói kezelik, akiket valamennyi általuk megismert adat tekintetében titoktartási kötelezettség terhel.

Az adatkezelés céljai:

1. Pénzadomány gyűjtése és ennek során az adományozóval való kapcsolattartás, adógazolás küldése.

A kezelt adatok köre:

 • magánszemély adományozó esetén az adományozó neve, e-mail címe;
 • cég adományozó esetén az adományozó cég kapcsolattartójának neve, e-mail címe, a cég neve, székhelye, adószáma.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

2. Önkéntes segítő tevékenység nyújtása során az önkéntessel történő kapcsolattartás és az önkéntes munka lebonyolítása.

A kezelt adatok köre

 • Az önkéntes segítő neve, e-mail címe, telefonszáma, iskolai végzettsége, büntetlenséget igazoló erkölcsi bizonyítvány
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

3. Webshop és weboldal működtetésével összefüggésben a regisztráció, a weboldalra történő bejelentkezés és a termék/szolgáltatás megrendelése során a kapcsolattartás és a megvásárolt termék kiszállítása.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím; a weboldalra történő bejelentkezés során: felhasználónév, jelszó.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

4. Hírlevél küldés. A szolgáltatás igénybevételéhez a név és az e-mail cím megadása elengedhetetlen, a név az azonosításhoz, az e-mail cím a küldéshez kerül felhasználásra.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalon a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó természetes személyek az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatják meg a hozzájárulásukat a személyes adataik kezeléséhez és a hírlevél küldéséhez. A hírlevélről a „leiratkozás” alkalmazásának használatával vagy írásban, e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhatnak, ami a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul töröljük. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

5. Az Alapítvány által meghirdetett képzések során a kapcsolattartás és a tanfolyam elérhetővé tétele.

A kezelt adatok köre: a jelentkező neve, e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Cookie-k (sütik) kezelése

Az adatkezelő által üzemeltetett honlap ún. „cookie”-kat használ profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez az érintettek azonosítására, illetve a látogatók nyomon követésére. A cookie-k olyan adatok, amelyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek a honlap meglátogatásával, és amelyek a honlap látogatásához szükségesek, önmagukban azonban nem használhatóak fel a látogató személyazonosságának beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a honlap számára, illetve segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a honlap használatát.

Az Info tv. alapján a cookie-k alkalmazásához a látogató előzetes hozzájárulásával van lehetőség, a látogatónak tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie- kat. Amennyiben azonban a látogató úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy a honlap interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

A honlap használata során a látogatóról, illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:

 • a látogató által használt IP cím; a böngésző típusa;
 • a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv);
 • a látogatás időpontja;
 • a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

A cookie-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t vagy, hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a cookie-kat, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők cookie-beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Amennyiben mobilkészüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:

Mindezek mellett felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy –

szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül. Az adatkezelő által üzemeltetett honlapon alkalmazott cookie-k:

 • Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) cookie-k az ún.

„jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „a bevásárlókosárhoz szükséges cookie” és a „biztonsági cookie”:

Ezek a cookie-k ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között – különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen cookie-k adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Az adatkezelés célja a webhely megfelelő működésének biztosítása.

 • Hozzájárulást igénylő cookie-k:

Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy az adatkezelő megjegyezhesse a felhasználó webhellyel kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 • Statisztikai célú cookie-k:

Google Analytics cookie-k, erről itt tájékozódhat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Google Analytics cookie-k végleges tiltásához telepítsen egy böngésző kiegészítőt, amit innen tölthet le: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • A kek-vonal.hu meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat rögzít.

Mennyi ideig őrizzük a személyes adatokat?

A személyes adatokat az érintett kérésére bármikor, hírlevél szolgáltatás igénybevétele esetén a hírlevélről történő leiratkozással egyidejűleg töröljük. A regisztráció során megadott adatokat szintén az érintett kérésére, ennek hiányában a regisztráció megszűnésével töröljük, kivéve azokat az adatokat, amelyek számlákra kerültek (név, cím), mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján a számviteli bizonylatokat legalább 8 évig meg kell őriznünk.

A honlapon regisztrált felhasználók személyes adatai a saját felhasználói profiljukban is tárolásra kerülnek. Minden felhasználó megtekintheti, szerkesztheti vagy törölheti az ily módon tárolt személyes adatait.

Az érintett személyes adatokat, a megadott határidőknek megfelelően biztonságos módon semmisíti meg az adatkezelő.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy jogában áll az adatkezelésről bármikor tájékoztatást kérni, valamint helyesbítheti személyes adatait és azok törlését kérheti. Kérjük, ehhez küldjön üzenetet a info@kek-vonal.hu címre.

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat? 

A webhelyadatokat az alábbi szolgáltatókkal osztjuk meg:

Tárhelyszolgáltató:

Név: Netdoor Kft.
Címe: 1054 Budapest, Akadémia u. 14.
Adószám: 22635813-2-41
Aktuális cégjegyzékszám: 01 09 936833
Email cím: info@serverkraft.hu

Hírlevél szolgáltatás:

név: MailChimp https://mailchimp.com/legal/

webshop bankkártyás fizetés/bankkártyás adományozás:

név: Barion Payment Zrt. nyilvántartási szám: 01-10-048552

székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. ép. 5. em. 5.

adószám: 25353192-2-43 e-mail: hello@barion.com

https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/

webhely látogatói statisztikák:

név: Google Ireland Limited regisztrációs szám: 368047

székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország https://www.google.com/analytics/terms/hu.html

Milyen jogokkal rendelkezik a felhasználó a saját adatai kapcsán?

Az érintettnek, azaz Önnek joga van kérelmezni a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az adathordozhatósághoz.

 1. Tájékoztatáshoz való jog: Kérésére az adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják meg az adatait. A tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthetően, elektronikus úton küldi meg az érintett által megadott e-mail címre.
 1. Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult az alapítványunktól visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy személyes adatinak kezelése folyamatban van-e és ha igen, úgy jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférést Ezáltal ellenőrizheti, hogy személyes adatait az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelik-e.
 2. Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult a pontatlan vagy hiányos személyes adatainak helyesbítését, illetve kiegészítését kérni.
 3. Törléshez való jog: A törléshez való jog, más néven az „elfeledtetéshez való jog” biztosítja, hogy kérheti a személyes adatainak törlését, amennyiben azok kezelése az adatkezelő számára már nem feltétlenül szükséges abból a célból, amelyből azokat kezelte vagy gyűjtötte, illetve egyéb más esetekben. Ez azonban nem jelent feltétlen törlési kötelezettséget. Az adatkezelő megtagadhatja a törlést, ha például jogszabály írja elő az adatok kezelését, vagy az adatok kezelésének más egyéb jogalapja, vagy jogszabályban meghatározott célja
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos helyzetekben jogosult személyes adatainak további kezelését korlátozni. Korlátozott adatkezelés esetén a tárolás kivételével adatait nem kezeljük.
 5. Tiltakozáshoz való jog: Jogosult bizonyos adatkezelések ellen tiltakozni. A tiltakozást az adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről az érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben az érintett tiltakozását az adatkezelő alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 6. Adathordozhatósághoz való jog: Jogosult az adatkezelő által kezelt bizonyos

személyes adatairól másolatot kérni, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítani. Önnek joga van hozzá, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Hogyan védjük a felhasználói személyes adatokat?

Személyes adatainak biztonsága érdekében technikai, adminisztratív és fizikai biztonsági intézkedésekkel biztosítjuk, hogy személyes adataihoz csak az arra jogosultak férhessenek hozzá és azokat a megadott célokra használhassák. Ennek érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük:

 • kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, kezelt adatok védettek legyenek; az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, továbbítás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen;
 • a személyes adatokat bizalmas adatként minősítjük és kezeljük, a munkavállalókkal a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási kötelezettséget írunk elő;
 • a személyes adatokhoz való hozzáférést az ügyfelek és a pénzügyi folyamatok vonatkozásában jogosultsági szintek megadásával korlátozzuk;
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védjük és vírusvédelemmel látjuk el;
 • biztosítjuk az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét (jelszavas védelem az adatot kezelő munkatárs számítógépén).