Barion Pixel

Gyakori témák

A gyermekjogokról gyermekekkel foglalkozó szakembereknek

2023. szeptember 5.
A gyermekjogokról gyermekekkel foglalkozó szakembereknek

Évente több mint 200 megkeresés érkezik a Kék Vonalhoz kifejezetten jogi kérdésekkel kapcsolatban. És ha a többi konzultáció nem is kimondottan a gyerekjogokkal kapcsolatos, valójában a legtöbb esetben a többi megkeresés is a jogokról szól, hiszen amikor egy gyereket bántanak, nem tisztelik a határait vagy nem veszik figyelembe a szükségleteit, akkor a jogait (is) sértik.

Az alábbi írásunkban szeretnénk összefoglalni, hogy mik is pontosan a gyerekjogok, miért fontosak és hogyan lehet, hogyan érdemes szakemberként a mindennapokban foglalkozni a jogokkal.

Mik azok a gyermekjogok és hogyan érdemes beszélned róla gyerekekkel? 

Életkortól függetlenül mindenkinek vannak emberi jogai. A jogok segítenek abban, hogy mindenki biztonságban legyen és tisztességes bánásmódban részesüljön. Az alapvető emberi jogok mellett pedig életkorából adódóan is más-más jogokkal rendelkezik mindenki, azaz attól függően, hogy kiskorú, fiatalkorú vagy fiatal felnőtt. A 18 éven aluliakat különleges jogok, úgynevezett gyermekjogok is megilletik, melyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye sorol fel. Az 1989-ben keletkezett nemzetközi megállapodás azzal a céllal jött létre, hogy a világ minden országában ugyanazokat a gyerekjogokat tartsák be. Magyarország 1990-ben írta alá az egyezményt, így itthon is ezek a jogok védik a gyermekeket a különböző törvényeken keresztül a mindennapok során.

Minden gyereknek ugyanolyan jogai vannak. Ezeket nem a szüleiktől vagy a tanáraiktól „kapják”, nem a jó viselkedéssel „érdemlik ki”, hanem születésüktől kezdve jár nekik minden körülmények között.

Ezeket nem lehet elvenni tőlük; továbbá vannak gyerekek, akiket különösen védeni kell: ha például valamilyen fogyatékossággal él valaki, úgy kell bánni vele, hogy teljes életet élhessen.

Miért fontosak a gyermekjogok? 

A gyermekjogok kapcsolódnak a gyermekek szükségleteihez, életkori sajátosságaihoz. Egy gyerek akkor tud testben, szellemben, lélekben egészségesen fejlődni, ha mindenki tiszteletben tartja a jogait. A gyermekjogok nem pusztán „határokat szabnak, amelyeket be kell tartani”, hanem a gyermekeknek szükséges alapvető körülményeket hivatottak biztosítani.

Gyermekjogokról legtöbbször bűncselekmények, súlyos jogsértések során esik szó, de fontos tisztában lenned azzal, hogy a gyermekjogok a mindennapokat láthatatlanul is meghatározzák. Ezek a jogok a hétköznapokban, a családi környezetben, az iskolában, a szabadidős tevékenységekben és a nevelésben is észrevétlenül fontos szerepet játszanak.

A jogok ismerete elengedhetetlen a békés és felelősségteljes együttéléshez és együttműködéshez. Ha a gyermekeknek segítesz, hogy ismerjék saját jogaikat, akkor abban is segítesz nekik, hogy meg tudják védeni magukat, valamint abban is, hogy eleget tegyenek a kötelességeiknek és tiszteletben tartsák a környezetükben élők jogait. Ezért ha a gyermekek jogtudatosságát erősíted, ha nem csak arról esik szó, hogy mit nem szabad csinálni a gyermekeknek, hanem segíted őket, hogy megtanuljanak élni is a jogaikkal, akkor egyúttal kölcsönösségre és elfogadásra is tanítod őket. 

Ezenkívül ha egy gyerek ismeri a jogait, azon túl, hogy fejlődik az igazságérzete, könnyebben is tud segítséget kérni, ha bántják vagy valamilyen sérelem éri. Sajnos a jogok önmagukban nem fognak megvédeni egyetlen gyermeket sem a veszélyektől, méltatlan helyzetektől, de a jogsérelem miatt kikényszerített védelem és segítség igen!

kék-vonal gyermekjogok

Milyen alapelvek mentén határozták meg a gyermekjogokat?

A gyerekjogok a gyerekek szükségleteire válaszolnak. A gyerekek élete veszélyben van, ha nincsenek gondoskodó felnőttek között. Nem tudják megvédeni magukat az erőszakkal, visszaélésekkel vagy más sérelmekkel szemben. Ugyanakkor önálló, autonóm személyek saját gondolatokkal, érzésekkel, motivációkkal és életkoruknak megfelelő kompetenciákkal.

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében rögzített gyermekjogok azt hivatottak garantálni, hogy a felnőttek nem élnek vissza hatalmukkal, erejükkel, sőt azt arra használják, hogy minden helyzetben az érintett gyerekek legjobb érdeke érvényesüljön. A mindennapi élethelyzetekben a deklarált gyerekjogok jó iránytűként tudnak szolgálni, segítenek egy-egy konfliktushelyzetben a gyereket szolgáló döntésre jutni, illetve fontos tükröt jelentenek a tekintetben, hogy egy adott társadalom szabályai és a gyerekekkel kapcsolatos intézményrendszerének működése mennyire szolgálja a gyerekek szükségleteinek kielégítését.

Egy-egy jog soha sem értelmezhető önmagában, és mindig érdemes az alapelvek és célok nézőpontjából értelmezni. Ez lehet segítségünkre, ha azt érezzük, hogy egyes jogok egymásnak ellentmondanak.

A fentiekkel összhangban a gyermekek jogainak védelme 3 fontos pillérre épül.

  • a gondoskodás, ellátás,
  • a védelem,
  • és a részvétel joga.

Mit is jelentenek ezek a pillérek bővebben?

Gondoskodás, ellátás

Minden társadalom kötelessége a gyerekekről való gondoskodás, a gyerekek ellátása, testi-lelki védelme és tanítása.

Fontos, hogy minden gyermek számára hozzáférhetőek legyenek a különféle erőforrások, amelyek által szeretethez, önbecsüléshez, tudáshoz juthatnak, és amelyek segítik kibontakoztatni a bennük rejlő képességeket, illetve amelyek a jóllétükhöz és a fejlődésükhöz szükségesek. Ez többek között azt is jelenti, hogy minden gyermeknek joga van az egészséges élethez, megfelelő környezethez, táplálékhoz, gondozáshoz és ápoláshoz. Joguk van a tanuláshoz (kötelességük is tanulni bizonyos életkorban), hogy a készségeik, képességeik fejlődhessenek, de fontos, hogy jogaik vannak pihenni és játszani is: támogatást kell kapniuk, hogy különböző szabadidős, sport- vagy kulturális tevékenységekbe is bekapcsolódhassanak.

Védelem

A gyerekek védelme minden felnőtt felelőssége! Így a gyermekek védelmét nemcsak a szüleinek, tanárainak kell tiszteletben tartani, de minden olyan felnőttnek, akivel a gyermek kapcsolatba kerül, így a család többi tagjának, az intézményeknek, kisközösségeknek, szakembereknek és a törvényalkotóknak is egyaránt figyelniük kell a gyermekekre és védeniük kell őket az önállóságukat figyelembe véve.

Védelemhez tartozik még az a nagyon fontos jog is, hogy senkinek nem szabad bántalmaznia egy gyermeket: sem személyesen (fizikálisan, érzelmileg, verbálisan, szexuálisan), sem interneten; emellett minden gyermek védelmet kell, hogy élvezzen az elhanyagolással szemben is. A gyermekek jogainak tiszteletben tartásának része, hogy senki nem bánthatja vagy alázhatja meg őket.

A gyermekjogok védelmet kell jelentsenek a kihasználás és a veszélyek ellen, valamint akkor is, ha valamivel megvádolnak egy kiskorút. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy gyermek nem vonható felelősségre, de a gyerekeknél észben kell tartani, hogy a felelősségre vonás elsődleges célja a nevelés, illetve adott esetben a jóvátétel.

Részvétel

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy a családjához tartozzon és az államnak tisztelnie kell minden gyermek nevét, állampolgárságát és családi kapcsolatait. A gyermekeknek is joguk van a saját vallásuk gyakorlásához, a saját hagyományaik ápolásához és a saját nyelvük használatához. Senki nem terjeszthet gyermekekről sem hazugságokat. Védelem illeti meg a gyermekek privát szféráját is: senki nem olvashatja el például öncélúan egy gyermek levelezését, üzeneteit az engedélye nélkül. Önkényesen, saját kíváncsiságának vagy akár szorongásának csökkentésére sem avatkozhat be senki egy gyerek magánéletébe. Természetesen a levéltitok és a privát szféra védelménél előrébb való a gyerek biztonsága, ha azt gondoljuk, egy gyerek életveszélyben van, de a részvétel azt is jelenti, hogy kutakodás, nyomozás helyett, ha van rá mód, inkább kérdezzünk!

Fontos, hogy a gyerekeket érintő döntésekben maguknak a gyerekeknek is legyen szerepük korukhoz és képességükhöz mérten. Fontos, hogy a gyermekeket meghallgassák és lehetőségük legyen nyilvánosan is elmondani a gondolataikat, véleményüket. De ahogy minden jog esetében, itt is figyelni kell arra, hogy a másik jogai, méltósága és szabadsága tiszteletben legyen tartva. Nem mindegy például, hogy milyen formában, stílusban mondja el egy gyerek, amit szeretne, mert például gúnyolódással vagy valótlanság állításával könnyen átlépheti a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát.

A fentiekben csupán néhány példa kiemelésével szerettük volna leírni, mik is a gyerekjogok, ha viszont részletesebben is szeretnéd megismerni őket, látogass el a Hintalovon Alapítány vagy az UNICEF oldalára.

Hogyan tudod segíteni a gyermekeket, hogy ismerjék a jogaikat?

kék-vonal gyermekjogok

Érdemes a gyerekekkel minél többet beszélgetnetek a jogaikról. Ez azonban messze nem azt jelenti, hogy a törvények szövegeit értelmezitek közösen…

Ha a gyerekek életében, közösségében megjelenő mindennapi eseményekről, kérdésekről, történésekről, hatásokról úgy tudtok közösen beszélgetni (már egészen kicsi kortól kezdve), hogy megbeszélitek, hogy mi miért történik, egy döntés miért szükséges, miért helyes vagy éppen helytelen, milyen hatása van a gyermekekre, milyen érzéseket vált ki belőlük, akkor tulajdonképpen észrevétlenül a jogokról is beszélgettek.

Sokat jelent, ha egy gyermek támogatáshoz, meghallgatáshoz jut, amikor valami sérelem érte. Fontos, hogy a gyerekek feltehessék a különböző kérdéseiket, és ezekre méltó válaszokat kapjanak. Ezenkívül szükséges beszélgetni a gyermekekkel arról is, hogy attól még, hogy védenek a gyermekjogok, az nem azt jelenti, hogy felmentenek a kötelességek vagy a szabályok, törvények alól. Attól, hogy egy gyerek él bizonyos jogaival, még ugyanúgy fontos, hogy ezáltal ne sérüljenek mások jogai. És attól, hogy nincs valami törvényben szabályozva, más szabályok (otthoni szabályok, iskolai házirend stb.) még fontos kereteket szabhatnak a mindennapoknak. A jogok tulajdonképpen alapelvek, irányok, amelyekhez fontos egyéb szabályokat is kialakítani a törvények mellett. Tehát nem lehet olyan szabályt létrehozni a gyerekekre vonatkozóan, amely ellentétes lenne valamelyik gyerekjoggal.

Végezetül gondold át, hogy az intézményi keretek, ahol dolgozol, milyen lehetőségeket biztosítanak például vitás helyzetek kezelésére, illetve, hogy be vannak-e vonva a diákok bizonyos döntésekbe (van-e lehetőségük a diákoknak például érdemben hozzájárulni az intézmény fejlesztéséhez). Ezek a kérdések mind összefüggnek a gyermekjogokat előtérbe helyező általános szemlélettel, és jól mutatják, hogy a gyermekjogokról történő beszélgetéseknek a történelem- és az állampolgáriismeretek-órán kívül is számtalan hétköznapi helyzetben is tere van.

A gyermekjogokat segíti érvényre juttatni a gyermekvédelem rendszere. Ha fontosak számodra a gyerekjogok, akkor ebből következik az is, hogy ismered a gyerekek jogainak szolgálatában álló intézményrendszert és a gyerekekkel kapcsolatos jogszabályokat, és ha egy kiskorú veszélyeztetését gyanítod, akkor gyermekvédelmi jelzést teszel a biztonsága érdekében.

Fontos, hogy miközben megpróbálsz segíteni egy érintett gyermeken, tisztában legyél a saját határaiddal és kompetenciáiddal. A problémát nem kell egyedül megoldanod és ez nem is feladatod! Gyűjtsd össze azokat a kollégákat, személyeket, szervezeteket és helyi szolgálatokat, ahol kompetens szakemberek dolgoznak és támogatást tudnak nyújtani az ilyen helyzetekben. Ajánld ezeket a lehetőségeket az érintetteknek, vagy fordulj hozzájuk tanácsért.

A Kék Vonalhoz szakemberként is fordulhatsz, ha aggódsz a gyermekekért, és ha arra van szükséged, segítséget is szervezünk. Ezenkívül hasznos tartalmakat, valamint a jogi kérdésekben segítséget nyújtó jogsegélyszolgálat listáját is megtalálhatod a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány oldalán: www.hintalovon.hu.

Forrás:
UNICEF
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Ha érintett vagy a fenti témában, vagy aggódsz valakiért és nem tudod kihez fordulhatnál, írj nekünk vagy hívj minket a 116 111-es díjmentesen hívható telefonszámon!
Szülőnek lenni kihívás. Ha aggódsz gyermeked miatt, és nincs kivel megoszd a vele kapcsolatos aggodalmaidat, hívd a Kék Vonalat a a 116 000-s díjmentesen hívható anonim számon, keressünk együtt megoldást.
Szakemberként, segítőként sem kell egyedül maradnod a megterhelő érzésekkel! Lényeges, hogy te is tudj arról beszélni, ha megvisel egy fiatal helyzete. Ha szükséged lenne valakire, akivel közösen tudsz gondolkozni egy fiatal érdekében, fordulj te is bátran a Kék Vonalhoz! Hívj minket a 116 000-s díjmentesen hívható anonim számon.
Gyakori témák

Tudj meg többet!

Szakembereknek

Online veszélyek

Gyerekek az online térben – Mit tehetünk szakemberként a gyermekekre leselkedő online veszélyekkel szemben?
Bővebben
Gyerekek az online térben – Mit tehetünk szakemberként a gyermekekre leselkedő online veszélyekkel szemben?

A tinédzserek internetezési szokásai és trendjei rohamos tempóban változnak, viszont a potenciális veszélyek számában nem mutatkozik sajnos megnyugtató előrelépés. A UNICEF Magyarország 2020-ban készült online feltérképezése alapján a válaszadó gyerekek 60%-át csúfolták…

Szülőknek

Szexualitás, nemi identitás

Szexualitás és nemi identitás – hogyan beszélgess a kamaszokkal?
Bővebben
Szexualitás és nemi identitás – hogyan beszélgess a kamaszokkal?

A nemi hormonok változásai hatására pár év alatt a tinédzserek szinte egy új testben találják magukat, ami különböző reakciókkal párosulhat – van, aki örül neki, és van aki, nehezen fogadja ezt.

Szülőknek

Lelki bajok

Serdülőkori pszichés problémák – mit tehet a szülő?
Bővebben
Serdülőkori pszichés problémák – mit tehet a szülő?

A serdülőkor önmagában is egy normatív, vagyis az adott életkorban mindenki életében bekövetkező krízis. Krízis, azaz egy olyan helyzet, ahol az eddig megoldások már nem működnek, sok a változás, sok mindenhez kell alkalmazkodni, és ezek a testi-lelki változások nagyon …