Barion Pixel

Gyakori témák

A gyermekjogokról szülőknek

2023. szeptember 5.
A gyermekjogokról szülőknek

Évente több mint 200 megkeresés érkezik kifejezetten jogi kérdésekkel kapcsolatban. És ha a többi konzultáció nem is kimondottan a gyerekjogokkal kapcsolatos, valójában a legtöbb esetben a többi megkeresés is a jogokról szól, hiszen amikor egy gyereket bántanak, nem tisztelik a határait vagy nem veszik figyelembe a szükségleteit, akkor a jogait sértik.

Az alábbi írásunkban szeretnénk összefoglalni, hogy mik is pontosan a gyerekjogok, miért fontosak, és hogyan lehet, hogyan érdemes szülőként a mindennapokban foglalkozni a jogokkal.

Mik azok a gyermekjogok?

Életkortól függetlenül mindenkinek vannak emberi jogai. A jogok segítenek abban, hogy mindenki biztonságban legyen és tisztességes bánásmódban részesüljön. Az alapvető emberi jogok mellett pedig életkorából adódóan is más-más jogokkal rendelkezik mindenki, azaz attól függően, hogy kiskorú, fiatalkorú vagy fiatal felnőtt. A 18 éven aluliakat különleges jogok, úgynevezett gyermekjogok is megilletik, melyeket az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye sorol fel. Az 1989-ben keletkezett nemzetközi megállapodás azzal a céllal jött létre, hogy a világ minden országában ugyanazokat a gyerekjogokat tartsák be. Magyarország 1990-ben írta alá az egyezményt, így itthon is ezek a jogok védik a gyermekeket a különböző törvényeken keresztül a mindennapok során.

Minden gyereknek ugyanolyan jogai vannak. Ezeket nem a szüleiktől vagy a tanáraiktól „kapják”, nem a jó viselkedéssel „érdemlik ki”, hanem születésüktől kezdve jár nekik minden körülmények között.

Ezeket nem lehet elvenni tőlük; továbbá vannak gyerekek, akiket különösen védeni kell: ha például valamilyen fogyatékossággal él valaki, úgy kell bánni vele, hogy teljes életet élhessen.

Miért fontosak a gyermekjogok?

A gyermekjogok – ahogy a fenti leírásból is láthatod – kapcsolódnak a gyermekek szükségleteihez, életkori sajátosságaihoz. Gyermeked akkor tud testben, szellemben és lélekben egészségesen fejlődni, ha mindenki tiszteletben tartja a jogait. Ezért a gyermeked érdeke is, hogy mindenki tiszteletben tartsa a jogait. A gyermekjogok nem pusztán „határokat szabnak, amelyeket be kell tartani”, hanem a gyermekednek szükséges alapvető körülményeket hivatottak biztosítani.

Gyermekjogokról legtöbbször bűncselekmények, súlyos jogsértések során esik szó, de fontos tisztában lenned azzal, hogy a gyermekjogok a mindennapokat is láthatatlanul meghatározzák, és gyermeked jogait elsősorban te szülőként tudod megvédeni. Ezek a jogok a hétköznapokban, a családi környezetben, az iskolában, a szabadidős tevékenységekben és a nevelésben is észrevétlenül fontos szerepet játszanak.

A jogok ismerete elengedhetetlen a békés és felelősségteljes együttéléshez és együttműködéshez.

Ha gyermekednek segítesz, hogy ismerje saját jogait, abban is segíted, hogy meg tudja védeni magát, valamint abban is, hogy eleget tegyen a kötelességeinek és tiszteletben tartsa a környezetében élők jogait. Ezért ha a gyermeked jogtudatosságát erősíted, egyúttal kölcsönösségre és elfogadásra is tanítod őt.

Ebből is látszik, hogy a jogok ismerete minden esetben fontos és messze túlmutat a törvénysértő eseteken.

Ezenkívül ha gyermeked ismeri a jogait, könnyebben tud segítséget kérni, ha bántják vagy valamilyen sérelem éri. Sajnos a jogok önmagukban nem fognak megvédeni egyetlen gyermeket sem a veszélyektől és a méltatlan helyzetektől, de a jogsérelem miatt kikényszerített védelem és segítség igen!

Milyen alapelvek mentén határozták meg a gyermekjogokat?

kék-vonal gyermekjogok

A gyerekjogok a gyerekek szükségleteire válaszolnak. A gyerekek élete veszélyben van, ha nincsenek gondoskodó felnőttek között. Nem tudják megvédeni magukat az erőszakkal, visszaélésekkel vagy más sérelmekkel szemben. Ugyanakkor önálló, autonóm személyek saját gondolatokkal, érzésekkel, motivációkkal és életkoruknak megfelelő kompetenciákkal.

A fentiekkel összhangban a gyermekek jogainak védelme 3 fontos pillérre épül.

  • a gondoskodás, ellátás,
  • a védelem,
  • és a részvétel joga.

Mit is jelentenek ezek a pillérek bővebben?

Gondoskodás, ellátás

Minden társadalom kötelessége a gyerekekről való gondoskodás, a gyerekek ellátása, testi-lelki védelme és tanítása.

Fontos, hogy a gyermeked számára is hozzáférhetőek legyenek a különféle erőforrások, amelyek által szeretethez, önbecsüléshez, tudáshoz juthat, és amelyek segítik kibontakoztatni a benne rejlő képességeket, illetve amelyek a jóllétéhez és a fejlődéséhez szükségesek. Ez többek között azt is jelenti, hogy minden gyermeknek joga van az egészséges élethez, megfelelő környezethez, táplálékhoz, gondozáshoz és ápoláshoz. Joguk van a tanuláshoz (kötelességük is tanulni bizonyos életkorban), hogy a készségeik, képességeik fejlődhessenek, de fontos, hogy jogaik vannak pihenni és játszani is: támogatást kell kapniuk, hogy különböző szabadidős, sport- vagy kulturális tevékenységekbe is bekapcsolódhassanak.

Védelem

A gyerekek védelme minden felnőtt felelőssége! Így a gyermekek védelmét nemcsak neked szülőként kell tiszteletben tartanod, hanem minden olyan felnőttnek is, akivel a gyermeked kapcsolatba kerül, így a család többi tagjának, az intézményeknek, kisközösségeknek, szakembereknek és a törvényalkotóknak is egyaránt figyelniük kell a gyermekekre, és védeniük kell őket az önállóságukat figyelembe véve.

Védelemhez tartozik még az a nagyon fontos jog is, hogy senkinek nem szabad bántalmaznia egy gyermeket:sem személyesen (fizikálisan, érzelmileg, verbálisan, szexuálisan), sem interneten; emellett védelmet kell, hogy élvezzen a gyermeked az elhanyagolással szemben is. A gyermeked jogainak tiszteletben tartásának része, hogy senki nem bánthatja vagy alázhatja meg őt. A bántalmazással kapcsolatban részletes információkat találsz ezekben az írásainkban (LINK).

A gyermekjogok védelmet kell jelentsenek a kihasználás és a veszélyek ellen, valamint akkor is, ha valamivel megvádolnak egy kiskorút. Ez persze nem azt jelenti, hogy egy gyermek nem vonható felelősségre, de a gyerekeknél észben kell tartani, hogy a felelősségre vonás elsődleges célja a nevelés.

Részvétel

Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy a családjához tartozzon és az államnak tisztelnie kell minden gyermek nevét, állampolgárságát és családi kapcsolatait. A gyermekeknek is joguk van a saját vallásuk gyakorlásához, a saját hagyományaik ápolásához és a saját nyelvük használatához. Gyermekekről sem terjeszthet senki hazugságokat. Védelem illeti meg a gyermekek privát szféráját is: senki nem olvashatja el például öncélúan egy gyermek levelezését, üzeneteit az engedélye nélkül. Ezzel kapcsolatban kivétel lehet az a helyzet, amikor a gyerek (élet)veszélyben van.

Fontos, hogy a gyerekeket érintő döntésekben maguknak a gyerekeknek is legyen szerepük korukhoz és képességükhöz mérten. Fontos, hogy meghallgasd a gyermeked és nyilvánosan is elmondhassa a gondolatait, véleményét. De ahogy minden jog esetében, itt is figyelni kell arra, hogy a másik jogai, méltósága és szabadsága tiszteletben legyen tartva. Nem mindegy például, hogy milyen formában, stílusban mondja el a gyermeked, amit szeretne, mert például gúnyolódással vagy valótlanság állításával könnyen átlépheti a szabad véleménynyilvánításhoz való jogát.

A fentiekben csupán néhány példa kiemelésével szerettük volna leírni, mik is a gyerekjogok, ha viszont részletesebben is szeretnéd megismerni őket, látogass el a Hintalovon Alapítány vagy az UNICEF oldalára.

kék-vonal gyermekjogok

Hogyan tudod a mindennapokban szülőként érvényesíteni a gyermekjogokat?

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében rögzített gyermekjogok azt hivatottak garantálni, hogy a felnőttek nem élnek vissza hatalmukkal, erejükkel, sőt azt arra használják, hogy minden helyzetben az érintett gyerekek legjobb érdeke érvényesüljön. Ez lehet a követendő alapelv szülőként is. A mindennapi élethelyzetekben a deklarált gyerekjogok jó iránytűként tudnak szolgálni, segítenek egy-egy konfliktushelyzetben a gyereket szolgáló döntésre jutni, illetve fontos tükröt jelentenek a tekintetben, hogy egy adott társadalom szabályai és a gyerekekkel kapcsolatos intézményrendszerének működése mennyire szolgálja a gyerekek szükségleteinek kielégítését.

Egy-egy jog soha sem értelmezhető önmagában, és mindig érdemes az alapelvek és célok nézőpontjából értelmezni. Ez segítségünkre lehet, ha azt érezzük, hogy egyes jogok ellentmondanak egymásnak.

Szülőként sokszor szembesülhetünk nagyon nehéz dilemmákkal: hogyan értelmezhető a kapcsolattartás joga, ha felmerül a bántalmazás gyanúja? Mit jelent a privát szféra joga az online visszaélésektől tartva? Mit jelent a szabadidőhöz való jog, amikor az iskolai elvárások mellett még az elég pihenésre is nehéz időt hagyni? Ezekhez hasonló esetekben érdemes visszanyúlni az alapelvekhez és azt keresni, hogy mi szolgálja legjobban a gyerekek gondoskodáshoz, biztonsághoz és az őket érintő döntésekben való részvételének jogát.

Fontos, hogy gyermekedet a kezdetektől fogva, de mindig életkorának megfelelő módon partnernek tekintsd, és ne nélküle, különösen ne a háta mögött hozz döntéseket.

Hogyan tudod segíteni a gyermeked, hogy ismerje a saját jogait?

Érdemes a gyermekeddel minél többet beszélgetnetek a jogairól. Ez azonban messze nem azt jelenti, hogy a törvények szövegeit kell közösen értelmeznetek…

Ha a gyermeked életében megjelenő mindennapi eseményekről, iskolai, óvodai történésekről, hatásokról úgy tudtok közösen beszélgetni (már egészen kicsi kortól kezdve), hogy átgondoljátok és megbeszélitek, hogy mi miért történik, miért szükséges egy döntés, miért helyes vagy éppen helytelen, milyen hatása van a gyermekedre, milyen érzéseket vált ki belőle, akkor tulajdonképpen észrevétlenül a jogokról is beszélgettek.

Sokat jelent, ha támogatod a gyermeked, amikor valamilyen sérelem érte, ha meghallgatod és elismered a rossz érzéseit ezekben a helyzetekben. Ezenkívül hagyd, hogy gyermeked feltehesse a különböző helyzetekben a kérdéseit, és azokra meg is kapja a méltó válaszokat. Egy-egy vitás helyzetben pedig fontos, hogy te is megértsd az ő oldalát, és egy-egy döntésnél a helyzethez mérten figyelembe vedd gyermeked véleményét, igényeit, illetve a saját életének aktív alakítójaként partnerként kezeld őt a közös döntésekben. Ne csak arról essen szó, hogy mit nem szabad csinálnia a gyermekednek, hanem segítsd őt, hogy megtanuljon élni is a jogaival.

Szükséges beszélgetni a gyermekeddel arról is, hogy ugyan védenek a gyermekjogok, az még nem jelenti azt, hogy felmentenek a kötelességek vagy a szabályok, törvények alól. Attól, hogy a gyermeked él bizonyos jogaival, még ugyanúgy fontos, hogy ezáltal ne sérüljenek mások jogai. És attól, hogy nincs valami törvényben szabályozva, más szabályok (otthoni szabályok, iskolai házirend stb.) még fontos kereteket szabhatnak a mindennapoknak. A jogok tulajdonképpen alapelvek, irányok, amelyekhez fontos egyéb szabályokat is kialakítani a törvények mellett. Tehát nem lehet olyan szabályt létrehozni a gyerekekre vonatkozóan, amely ellentétes lenne valamelyik gyerekjoggal.

A Kék Vonalhoz szülőként is fordulhatsz, ha aggódsz a gyermekedért, és ha arra van szükséged, segítséget is szervezünk. Ezenkívül hasznos tartalmakat, valamint a jogi kérdésekben segítséget nyújtó jogsegélyszolgálatok listáját is megtalálhatod a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány oldalán: www.hintalovon.hu

Forrás:
UNICEF
Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Ha érintett vagy a fenti témában, vagy aggódsz valakiért és nem tudod kihez fordulhatnál, írj nekünk vagy hívj minket a 116 111-es díjmentesen hívható telefonszámon!
Szülőnek lenni kihívás. Ha aggódsz gyermeked miatt, és nincs kivel megoszd a vele kapcsolatos aggodalmaidat, hívd a Kék Vonalat a a 116 000-s díjmentesen hívható anonim számon, keressünk együtt megoldást.
Szakemberként, segítőként sem kell egyedül maradnod a megterhelő érzésekkel! Lényeges, hogy te is tudj arról beszélni, ha megvisel egy fiatal helyzete. Ha szükséged lenne valakire, akivel közösen tudsz gondolkozni egy fiatal érdekében, fordulj te is bátran a Kék Vonalhoz! Hívj minket a 116 000-s díjmentesen hívható anonim számon.
Gyakori témák

Tudj meg többet!

Szülőknek

Lelki bajok

Serdülőkori pszichés problémák – mit tehet a szülő?
Bővebben
Serdülőkori pszichés problémák – mit tehet a szülő?

A serdülőkor önmagában is egy normatív, vagyis az adott életkorban mindenki életében bekövetkező krízis. Krízis, azaz egy olyan helyzet, ahol az eddig megoldások már nem működnek, sok a változás, sok mindenhez kell alkalmazkodni, és ezek a testi-lelki változások nagyon …

Szakembereknek

Szexuális bántalmazás

A szexuális visszaélésről – mit tehet a gyerekekkel foglalkozó szakember?
Bővebben
A szexuális visszaélésről – mit tehet a gyerekekkel foglalkozó szakember?

A gyermekbántalmazás olyan, gyermekek ellen elkövetett cselekedet, amely tényleges vagy lehetséges fizikai, illetve lelki károsodást okoz a gyereknek, sérti emberi méltóságát, akadályozza a fejlődést. Erőfölényen alapuló kapcsolatban zajlik, az elkövető olyan személy, a…

Szülőknek

Szexualitás, nemi identitás

Szexualitás és nemi identitás – hogyan beszélgess a kamaszokkal?
Bővebben
Szexualitás és nemi identitás – hogyan beszélgess a kamaszokkal?

A nemi hormonok változásai hatására pár év alatt a tinédzserek szinte egy új testben találják magukat, ami különböző reakciókkal párosulhat – van, aki örül neki, és van aki, nehezen fogadja ezt.