Jogi háttér

Adomány és az áfa

 • pénzbeli adomány, ingyenes termékátadás, szolgáltatásnyújtás esetén nem kell áfát fizetni az adományozónak
 • abban az esetben, ha a cég adományozás céljára vásárol meg egy terméket, akkor annak áfáját nem vonhatja le
 • ha korábban nem kifejezetten adományozás céljára vásárolt terméket vagy szolgáltatást, és levonta a beszerzés áfáját, és azt adományozza el később, akkor az elméletileg nem okoz gondot az áfa levonása szempontjából

Adomány és a társasági adó:

 1. Abban az esetben, ha a cég rendelkezik az alábbiakban szereplő igazolással, akkor az adomány értéke elszámolható mint ráfordítás a könyvelésében. Így gyakorlatilag csökken a mérleg szerinti eredménye, amelyből a társasági adót számítjuk.
 2. Társasági adó alapjának csökkentése:
  A közhasznú tevékenységre, illetve a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül átadott támogatásnak, átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének bizonyos százaléka az alábbiak szerint csökkenti a társaságiadó-alapot:
  • az adomány 50 %-ával kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén.
  • az adomány 20 %-ával tartós adományozás esetében.
   Együttesen az adózás előtti eredmény összegét nem haladhatja meg.

Az elszámolás feltételei:

 • adományozási nyilatkozat
 • az adományozó szervezetnél az adózó rendelkezik a juttatásban részesülő nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévében az eredménye a juttatás következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, amelyet az éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás) elkészítését követően azzal igazol.
 • az igazolásnak továbbá tartalmaznia kell az adományt kapó nevét, az adomány mértékét, célt, amire az adományt kapta, közhasznúsági fokozatot, illetve az adományozó
iszkiri