Kereskedelmi célú gyermekrablás

A Büntető Törvény Könyv szabályai alapján kifejezetten gyermekrablásról nem beszélhetünk, csak az emberrablás bűncselekményének minősített eseteként.

Az követ el emberrablást, aki mást személyi szabadságától erőszakkal, illetve az élet vagy testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetéssel foszt meg. Az is emberrablásnak minősül, ha az elkövető mást személyi szabadságától védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotba helyezésével vagy ilyen állapotát kihasználva foszt meg. Mindkét elkövetési magatartás feltétele, hogy az áldozat szabadon bocsátását az elkövető követelés teljesítésétől teszi függővé. A követelés nem más, mint valaminek a megtételére, meg nem tételére, illetve eltűrésére vonatkozó felszólítás.

Az emberrablás feljelentésének elmulasztása már önmagában is bűncselekményt valósít meg. Azaz büntetendő, ha valaki hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy emberrablás elkövetése készül, és erről az érintett személyt vagy a hatóságot, mihelyt teheti, nem tájékoztatja (feltéve ha az emberrablást megkísérlik vagy elkövetik).

A gyermekrablás, sokszor párkapcsolatnak álcázva érkezik:

iszkiri