Internetbiztonság

Az Európai Bizottság Safer Internet Plus Programjának célja az Internet és az új online technológiák használatának - különösen a gyermekek számára való - biztonságosabbá tétele, és a jogellenes tartalom elleni küzdelem hatékonyságának a biztosítása.

A program három tevékenységcsoportot ölel fel: oktatás- tudatosság növelés, segélyszolgálat, káros tartalmak visszaszorítása. Hazánkban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat feladata az oktatás és tudatosság növelése, a biztonságosabb internet használat népszerűsítése. (www.saferinternet.hu).

A segélyszolgálatot a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány működteti Magyarországon a 116 111-es számon. Fő tevékenységi körünk a tanácsadás gyerekeknek, akik káros, veszélyes tartalmakkal vagy visszaéléssel, zaklatással találkoztak az Interneten.

A Biztonságos Internet Hotline feladata a tiltott/illegális, illetve a gyermekek számára károsnak vélt tartalmak visszaszorítása az interneten (www.biztonsagosinternet.hu).

Mit tesz a Kék Vonal az internetes problémák esetén?

A Kék Vonal egyrészt segítő beszélgetést nyújt, konzultációt, mely során elsődleges a gyerekek meghallgatása, érzelmi támogatása, majd végiggondoljuk közösen a hívónkkal  a problémát, a lehetőségeit, megoldási módokat,  azokat a külső – belső erőforrásokat, melyeket mozgósítani tud a probléma megoldása érdekében, vagy szükség esetén információt nyújtunk számukra a biztonságos internethasználatról , adatvédelmi beállításokról, visszaélések elleni fellépés lehetőségeiről (pl. jelentés, tiltás, törlés stb.) stb.

"Intervenció" eszközével lépünk fel, ha konkrét segítség megszervezésére van szüksége a hívónknak: ilyenkor arra van szükség, hogy a hívó lemondjon az anonimitásáról, így módunkban áll külső segítséget szervezni.  A problémától függően azokat a segítő szerveket vonjuk be, akikre szükség van, együttműködünk a Biztonságos Internet Hotline - nal (www.biztonsagosinternet.hu) vagy felvesszük a kapcsolatot a facebook-kal, iskolával, gyermekjóléti szolgálattal, rendőrséggel stb. 
                      biztonsagosinternet.hu

                                                              

iszkiri