Eltűnt Gyerekek Szakmai Napok

2006 óta konferenciasorozattal segítjük, hogy a gyerekekkel hivatásszerűen foglalkozó szakmák képviselői minél összehangoltabb és hatékonyabb módon, egységes protokollok szerint kezeljék a gyerekeltűnési eseteket.

2011 március 10-én a Budapesti Art'otelben rendeztük meg a Gondozásból elszökött gyerekek - Szakértői konferencia a gyerekek szakellátásból történő szökéséről és a szökések okairól konferenciánkat.

A konferencia résztvevői voltak a Missing Children Europe tagszervezeteinek képviselői (17 országban 24 szervezet) és azok a magyar szakemberek, akik 2005 óta részt vesznek az “Eltűnt Gyerekek Szakmai Napok” rendezvény sorozat munkájában, valamint olyan magyar szakemberek akik a gyerekek elszökésének témakörében kompetensek. Továbbá jelen voltak az EU tagországok szakemberei és kormányhivatalnokai, európai intézmények és szervezetek képviselői és utógondozásban élő fiatalok.

A rendezvény célja az volt, hogy magyar és európai szakemberek együttműködjenek annak érdekében, hogy a belga elnökség alatt, 2010. november 17-18-án tartott „Szökésben lévő veszélyeztetett gyerekek – európai perspektíva” című konferencia ajánlásait továbbgondolják, a gondozásból történő elszökés jelenségére vonatkozó tapasztalataikat egymással megosszák és megvitassák a segítés lehetséges módjait. A konferencián megjelenő szaktudásra támaszkodva további iránymutatást adhattunk az európai és nemzeti döntéshozóknak arról, hogy hogyan lehet megelőzni azt, hogy gyerekek és fiatalok úgy érezzék: nincs más megoldás problémaikra, mint hogy elszökjenek és ezzel a védtelenséget kockáztassák.

A magas szintű megnyitót követően 10 neves hazai és nemzetközi szakértő előadását 55 hazai, 25 nemzetközi szakértő hallgathatta meg. A témában leginkább érintett és illetékes szakmacsoportok (rendőrség, gyermekjóléti szolgálatok, gyermekvédelmi intézmények, gyámhivatalok, áldozatsegítők) az ország minden régiójából képviseltették magukat és sikerült bevonnunk ifjúságsegítéssel foglalkozó civil szervezeteket is. Nagy eredménynek tartjuk, hogy előadói szinten is sikerült bevonnunk a programba utógondozott fiatalokat, akik személyes hangvételű előadásukkal inspirálták a hazai és a nemzetközi előadókat egyaránt.

Az előadások, a vitafórumok és az ajánlások véglegesítése széles körben és mélységében tárták fel a problémákat, nemzetközi kitekintéssel gazdagítva a hazai szakértők munkáját.

Szakértői konferenciánk témáját, előadóit, hazai és nemzetközi szakmapolitikai képviseletét tekintve eredményesnek bizonyult. A magyar elnökség támogatásával a téma és az Unió számára megfogalmazott ajánlások megadták a következő soros elnökség számára a folyamat továbbvitelének kereteit.

A konferenciához csatlakozóan dinamikus kampányt folytattunk, mely több eszköz bevonásával tette lehetővé a különböző célcsoportok elérését. Számos sajtó és média megjelenésünk tette lehetővé, hogy a gyerekeltűnés, szökés jelenségéről tisztább képet alkothasson a társadalom széles rétege, különösen a felnőttek, szülők és a gyerekekkel foglalkozó szakemberek.

iszkiri