Internetbiztonság

Partnerszervezeteinkkel közösen azért dolgozunk, hogy a gyermekek biztonságban legyenek az online térben is. Ismerd meg hogyan segít a Kék Vonal ebben!

A segítségnyújtás három pillére

Az Európai Bizottság Better Internet for Kids Programjának célja az internet és az új online technológiák használatának – különösen a gyermekek számára való – biztonságosabbá tétele, és a jogellenes tartalom elleni küzdelem hatékonyságának a biztosítása. A program három tevékenységcsoportot ölel fel: oktatás és tudatosságnövelés, segélyszolgálat, káros tartalmak visszaszorítása.

  • Hazánkban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat feladata az oktatás és tudatosság növelése, a biztonságosabb internet használat népszerűsítése. (www.saferinternet.hu)
  • A segélyszolgálatot a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány működteti Magyarországon a 116 111-es számon. Fő tevékenységi körünk a tanácsadás gyerekeknek, akik káros, veszélyes tartalmakkal vagy visszaéléssel, zaklatással találkoztak az Interneten.
  • A Biztonságos Internet Hotline feladata a tiltott/illegális, illetve a gyermekek számára károsnak vélt tartalmak visszaszorítása az interneten (www.biztonsagosinternet.hu).

Mit tesz a Kék Vonal az internetes problémák esetén?

A Kék Vonal egyrészt segítő beszélgetést nyújt, konzultációt, mely során elsődleges a gyerekek meghallgatása, érzelmi támogatása, majd végiggondoljuk közösen a hívónkkal a problémát, a lehetőségeit, megoldási módokat,azokat a külső –belső erőforrásokat, melyeket mozgósítani tud a probléma megoldása érdekében, vagy szükség esetén információt nyújtunk számukra a biztonságos internethasználatról , adatvédelmi beállításokról, visszaélések elleni fellépés lehetőségeiről (pl. jelentés, tiltás, törlés stb.) stb.

“Intervenció” eszközével lépünk fel, ha konkrét segítség megszervezésére van szüksége a hívónknak: ilyenkor arra van szükség, hogy a hívó lemondjon az anonimitásáról, így módunkban áll külső segítséget szervezni.

A problémától függően azokat a segítő szerveket vonjuk be, akikre szükség van, együttműködünk a Biztonságos Internet Hotline-nal (www.biztonsagosinternet.hu) vagy felvesszük a kapcsolatot a facebookkal, iskolával, gyermekjóléti szolgálattal, rendőrséggel stb.

További cikkek a témában:

Online biztonság és mentális egészség, online bullying

Online biztonság és mentális egészség, online bullying

Fontos vagy! - Kamasz krízisek a koronavíruson innen és túl. A Kék Vonal és a dm - Drogrie Markt Magyarország közös kampánya a kamaszok mentális egészségéért. Kiemelt témáink februárban: a cyberbullying, a grooming és az álhírek.A kampányhoz az illusztrációt...

Share This