Jogellenes gyermekelvitel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco.

Mit jelent a gyermek jogellenes külföldre vitele?

A határok átjárhatóságának eredményeként az Európai Unió területén egyre gyakoribba különböző állampolgársággal rendelkezők házassága, nagyságrendileg a házasságkötések 13%-a rendelkezett nemzetközi vetülettel 2010-ben, mely szám valószínűleg mára csak növekedett. A vegyes házaspárokat sem kíméli a különválás veszélye,mely sosem könnyű, de különösen bonyolulttá tud válni különböző nemzetiségű szülők esetében.

Felelős szülőként fontos, hogy együtt, közösen hozzatok döntéseket arról, hogy hol fognak élni a közös gyerekeitek, kié lesz a szülői felügyeleti jog, és hogyan garantáljátok, hogy mindkét szülővel szoros kapcsolatot tudjon tartani a gyereketek. Mert ehhez egyértelműen joga van. Azonban vannak esetek, amikor sokszor az információk hiánya, sokszor a félelem, sokszor a szülők közötti kommunikáció teljes megromlása miatt az egyik szülő úgy dönt, hogy a másik beleegyezése nélkül külföldre költözik a gyerekekkel. Ezt nevezzük a gyermek jogellenes külföldre vitelének, és visszatartásának, mely esetben a különélő szülő jogosan tud eljárást kezdeményezni a gyermek mielőbbi visszavitele érdekében.

Mihez kezdhet a hátrahagyott szülő?

Az 1980-as Hágai Gyermekelviteli Egyezmény, az EU tagállamai egymás közötti viszonylatában pedig a Tanács 2201/2003/EK rendelete (a továbbiakban Rendelet) alapján kezdeményezhető a gyermeknek a korábbi szokásos tartózkodási helye szerinti államba való visszaadása iránti eljárás. Az eljárás megindítására azonban kizárólag a 16.életévüket be nem töltött gyermekek jogellenes elvitele vagy visszatartása miatt van lehetőség.

Hogy miért? 16 évesen már elég idős, érett ahhoz egy fiatal, hogy önállóan tudjon döntést hozni arról, hogy melyik szülőjével szeretne élni és hol. Persze ez sem a 16 éves, sem a fiatalabb gyerekek esetében nem könnyű, sőt a gyerekek az igazi áldozatai a szülők közötti rendezetlen helyzetnek, annak az elmérgesedett konfliktusnak, melynek eredményeként hirtelen egy teljesen új környezetbe kerültek:

  • A gyermek kiegyensúlyozott fejlődéshez való joga sérül, amikor előzetes felkészítés nélkül kiragadják őt a környezetéből
  • Sérül a joga, hogy mindkét szülőjével kapcsolatot tarthasson
  • Lelki egészségének, fejlődésének veszélyeztetése mindenképpen megvalósul

Hogyan mérsékelhető a gyerek további sérülése, mit lehet tenni a hatósági eljárás mellett/helyett?

Ha már fennáll a jogellenes elvitel, akkor a cél egy peren kívüli egyezség a két szülő között a gyermek legjobb érdekének központba helyezésével. Ennek eszköze a mediáció, melyet egy képzett, a nemzetközi színtérre specializálódott mediátor szakember segítségével lehet elérni. A pártatlan szakember a gyermek legfőbb érdekét helyezi az ülések középpontjába és abban segít, hogy a szülők maguk találják meg a megoldást a problémájukra. A folyamat célja egy olyan megegyezés, amelyet a szülők közösen, egyetértéssel hoznak, így valószínűbb, hogy hosszú távon is működőképes, és növelheti a vitában álló felek egymás iránti bizalmát is.

A mediáció előnyei a perrel szemben:

  • gyorsabb,
  • olcsóbb,
  • jobb megoldást eredményezhet,
  • javítja a jövőbeni együttműködést,
  • rugalmasabb, mint a bírósági eljárás.

Hol találom a gyakorlati tudnivalókat?

A gyermek visszaadása érdekében a szülő a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetközi Magánjogi Főosztályán kezdeményezhet eljárást, mely a gyermekelviteli ügyekben illetékes központi hatóság feladatait is ellátja hazánkban.

» Erről bővebben a következő linken tájékozódhatsz.

» A magyar Központi Hatóság nemzetközi gyermekelvitellel kapcsolatos tájékoztatója pedig itt található.

Ezekben az esetekben a Kék Vonal munkatársai elsősorban érzelmi támogatást nyújtanak, és a gyermek legfőbb érdekét képviselik. Az információnyújtáson túl segítik a hatóságokkal való kapcsolattartást, a mediáció előkészítését, valamint koordinálják a külföldi partnerszervezetek bevonását. A 116 000-ás telefonszámon, vagy a 116000@kek-vonal.hu e-mail címen várjuk a megkereséseket.

Mediátor segítségének igénybevételéhez az alábbi névjegyzékeket ajánljuk segítségképp:

http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/kozvetitok

http://crossbordermediator.eu/

Források:

2010. évi jelentés az uniós polgárságról. Az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása, az Európai Unió Hivatalos Lapja, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0603&from=HU (letöltve: 2015. november 09.)

Kerpel Éva: Jogellenes gyermekelvitel: meg lehet-e előzni?, Budapest, Család, gyermek, ifjúság, 2010/3.

Megelőzés és ártalomcsökkentés a gyermekek jogellenes külföldre vitelének és visszatartásának eseteiben (Kerpel Éva, Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány)

Bouncing Back. The wellbeing of children in international child abduction cases. Ensuring the wellbeing of children in judicial cooperation in cases of international child abduction (EWELL) http://missingchildreneurope.eu/Portals/1/Docs/Compiled_research_report_final.pdf

Senki nem akar tizenévesen meghalni! Gondolatok az öngyilkosságról.

Senki nem akar tizenévesen meghalni! Gondolatok az öngyilkosságról.

Minden halálhír nagyon megrázó. A halál az élet felfoghatatlan része. Különösen nehéz egy fiatal halálával szembesülni. Még érthetetlenebb, elfogadhatatlanabb, ha egy fiatal önkezűleg vett véget az életének. Miért tette? Miért akart meghalni?

További cikkek a témában:

Nyár, bulizás, fesztivál szezon – miről beszélgess a kamaszokkal?

Nyár, bulizás, fesztivál szezon – miről beszélgess a kamaszokkal?

Cikkünkben arról olvashatsz tippeket, hogy miről beszélgess a kamasz gyerekeddel, mielőtt elengednéd felnőtt kísérete nélkül bulizni vagy fesztiválozni. 1. HELYSZÍN, BARÁTOK, ELÉRHETŐSÉGEK Legyen egy, a kamasz gyereked által is elfogadott szabály vagy rendszer arra,...

Hogyan védd meg gyerekedet a szexuális tartalmú netes zsarolástól?

Hogyan védd meg gyerekedet a szexuális tartalmú netes zsarolástól?

A szexuális tartalmú netes zsarolás (angol kifejezéssel 'sextortion') az egyik legveszélyesebb helyzet, amivel egy tizenéves találkozhat a világhálón. Szülőként, felelős felnőttként fontos ismerni a jelenséget, és felhívni rá a gyerekeink figyelmét. „Nálam a fotód, a...

Share This