Don’t Lose projekt

Kortársak közötti online szexuális zaklatás – Értsük meg, előzzük meg, reagáljunk rá!

Miről szól ez a projektünk?

Az Európai Bizottság támogatásával valósulhatott meg a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések megelőzését célzó edukációs kampányunk, melybena lengyel Nobody’s Child Foundation-nel működtünk együtt. A program fókuszában a megelőzés állt,egy komplett edukációs anyagot dolgoztunk ki és adunk át a gyerekekkel dolgozó szakembereknek, amelynek segítségévela 13-18 éves korcsoportnakbemutatható, interaktív feladatokon keresztül közösen átgondolható a szexuális visszaélések problémaköre.

Három témakört ölel fel edukációs anyagunk,melyek a következők:

  1. gyermekkereskedelem
  2. szponzoring (rosszindulatú csábítás anyagi eszközökkel)
  3. kockázatos szexuális viselkedési formák, meggondolatlan szexuális kapcsolatok

Az oktatásianyag részét képezihárom rövid kisfilmis, melyek egy-egy fiatal történetén keresztül, egyes szám első személyben mutatják be a fenti jelenségeket, lehetőséget adva a diákoknak az információk kognitív és érzelmi feldolgozására, passzív szemlélőből aktív véleménynyilvánítóvá válásra egyaránt.

Prevenciós programunk 90 perces dupla tanórák keretében valósítható meg. A trénerek célja és feladata a megelőzést szolgáló ismeretek átadása mellett a diákok bevonása, véleményük, gondolataik facilitálása azáltal, hogy a videóban látottakról beszélgetnek, a szereplők motivációit, érzéseit, döntéseit közösen végiggondolják, kiscsoportos formában feldolgozzák. Sorra veszik azokat az okokat, amelyek a visszaélésekhez vezethettek, és megfogalmazzák az ezekből adódó következményeket is, beleértve a lelki jóllétre, a fizikai egészségre és a társas kapcsolatokra gyakorolt hatásokat is (pl. depresszió, traumatizáltság, nem kívánt terhesség, szexuális úton terjedő betegségek, stigmatizáció).

Az oktatási munkánk fontos részét képezi a szakemberek érzékenyítése és kompetencia érzésük növeléseannak érdekében, hogy ezekről a nehéz, néha zavarba ejtő témákról a diákokkal konstruktívan, előítélet-mentesen, gyerekközpontúan tudjanak együtt gondolkodni.

A három órai tematika jó alap arra, hogy más témák is könnyebben behozhatók és feldolgozhatók legyenek az osztályközösségben (szexuális visszaélések családon vagy párkapcsolaton belül, általában az erőszak kérdése, a nemet mondás képessége, általában a segítségkérés kultúrája).

A projekt futamidejét követően is tartunk képzéseket a létrehozott módszertan és eszköztár minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében.

Kapcsolódó anyagaink

Anna története

Anna története

Anna története - szponzoring, fiatalkorúak szexuális jellegű kihasználása A filmért köszönet a Nobodys Children Foundation szervezetének és az Európai Unió támogatásának! Készült a Don't lose! projekt keretében. Megosztás:facebookinstagramTovábbi...

Lilla története

Lilla története

Lilla története - a szerelem záloga A filmért köszönet a Nobodys Children Foundation szervezetének és az Európai Unió támogatásának! Készült a Don't lose! projekt keretében. Megosztás:facebookinstagramTovábbi videók:

Zita története

Zita története

Zita története - kereskedelmi célú gyermekrablás A filmért köszönet a Nobodys Children Foundation szervezetének és az Európai Unió támogatásának! Készült a Don't lose! projekt keretében.Megosztás:facebookinstagramTovábbi...

Támogatók, együttműködő partnerek

További projektjeink

Felelős Felnőtt

Felelős Felnőtt

Mit jelent az, ha valaki felelős felnőtt? Akkor is lehetek az, ha nem vagyok sem szülő, sem tanár, és nem is foglalkozom hivatásszerűen fiatalokkal? Mit jelent a felelősség fogalma a gyerekek és a kamaszok perspektívájából? Kiderül a Kék Vonal #FelelősFelnőtt...

Deshame II. projekt

Deshame II. projekt

Kortársak közötti online szexuális zaklatás - Értsük meg, előzzük meg, reagáljunk rá!  Miről szól ez a projektünk? A deSHAME projekt a Childnet International (Egyesült Királyság), a Kék Vonal (Magyarország), a Red Barnet (Dánia) és az UCLan (Egyesült Királyság)...

Így kérj segítséget…

Így kérj segítséget…

45 perces óravázlatok a gyerekek mentális egészségéért. Miről szól ez a projektünk? A koronavírus-járvány terjedése miatt tapasztaljuk, hogy a gyerekeknek nehezebb segítséget kérniük. De az őket körülvevő felnőttek dolga sem egyszerűbb: az online térbe szorult...

Share This