Don’t Lose projekt

Kortársak közötti online szexuális zaklatás – Értsük meg, előzzük meg, reagáljunk rá!

Miről szól ez a projektünk?

Az Európai Bizottság támogatásával valósulhatott meg a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések megelőzését célzó edukációs kampányunk, melybena lengyel Nobody’s Child Foundation-nel működtünk együtt. A program fókuszában a megelőzés állt,egy komplett edukációs anyagot dolgoztunk ki és adunk át a gyerekekkel dolgozó szakembereknek, amelynek segítségévela 13-18 éves korcsoportnakbemutatható, interaktív feladatokon keresztül közösen átgondolható a szexuális visszaélések problémaköre.

Három témakört ölel fel edukációs anyagunk,melyek a következők:

  1. gyermekkereskedelem
  2. szponzoring (rosszindulatú csábítás anyagi eszközökkel)
  3. kockázatos szexuális viselkedési formák, meggondolatlan szexuális kapcsolatok

Az oktatásianyag részét képezihárom rövid kisfilmis, melyek egy-egy fiatal történetén keresztül, egyes szám első személyben mutatják be a fenti jelenségeket, lehetőséget adva a diákoknak az információk kognitív és érzelmi feldolgozására, passzív szemlélőből aktív véleménynyilvánítóvá válásra egyaránt.

Prevenciós programunk 90 perces dupla tanórák keretében valósítható meg. A trénerek célja és feladata a megelőzést szolgáló ismeretek átadása mellett a diákok bevonása, véleményük, gondolataik facilitálása azáltal, hogy a videóban látottakról beszélgetnek, a szereplők motivációit, érzéseit, döntéseit közösen végiggondolják, kiscsoportos formában feldolgozzák. Sorra veszik azokat az okokat, amelyek a visszaélésekhez vezethettek, és megfogalmazzák az ezekből adódó következményeket is, beleértve a lelki jóllétre, a fizikai egészségre és a társas kapcsolatokra gyakorolt hatásokat is (pl. depresszió, traumatizáltság, nem kívánt terhesség, szexuális úton terjedő betegségek, stigmatizáció).

Az oktatási munkánk fontos részét képezi a szakemberek érzékenyítése és kompetencia érzésük növeléseannak érdekében, hogy ezekről a nehéz, néha zavarba ejtő témákról a diákokkal konstruktívan, előítélet-mentesen, gyerekközpontúan tudjanak együtt gondolkodni.

A három órai tematika jó alap arra, hogy más témák is könnyebben behozhatók és feldolgozhatók legyenek az osztályközösségben (szexuális visszaélések családon vagy párkapcsolaton belül, általában az erőszak kérdése, a nemet mondás képessége, általában a segítségkérés kultúrája).

A projekt futamidejét követően is tartunk képzéseket a létrehozott módszertan és eszköztár minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében.

Kapcsolódó anyagaink

Anna története

Anna története

Anna története - szponzoring, fiatalkorúak szexuális jellegű kihasználása A filmért köszönet a Nobodys Children Foundation szervezetének és az Európai Unió támogatásának! Készült a Don't lose! projekt keretében. Megosztás:További...

Lilla története

Lilla története

Lilla története - a szerelem záloga A filmért köszönet a Nobodys Children Foundation szervezetének és az Európai Unió támogatásának! Készült a Don't lose! projekt keretében. Megosztás:További videók:

Zita története

Zita története

Zita története - kereskedelmi célú gyermekrablás A filmért köszönet a Nobodys Children Foundation szervezetének és az Európai Unió támogatásának! Készült a Don't lose! projekt keretében.Megosztás:További videók:

Támogatók, együttműködő partnerek

További projektjeink

Hogyan beszélgess gyerekekkel, kamaszokkal a háborúról?

Hogyan beszélgess gyerekekkel, kamaszokkal a háborúról?

A háború híre nem csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket is elérheti és megrázhatja. Fontos, hogy jól reagálj arra, ha egy gyermeket félelemmel, bizonytalansággal tölt el a kialakult helyzet. Ezen az oldalon rengeteg hasznos tippet, cikket találsz összegyűjtve a Kék...

Fontos vagy! Kamasz krízisek a koronavíruson innen és túl

Fontos vagy! Kamasz krízisek a koronavíruson innen és túl

Fontos vagy! - Kamasz krízisek a koronavíruson innen és túl. A Kék Vonal és a dm - Drogerie Markt Magyarország közös kampánya a kamaszok mentális egészségéért.  Miről szól ez a projektünk? 2021 őszén, egy igazán különleges novemberi napon, a dm - Drogerie Markt...

Share This